ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη αστικών στρατηγικών των πόλεων

Στις 12 Οκτωβρίου κατά την διάρκεια της Διάσκεψης Conference on the Urban Agenda for Europe  που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών, ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Corina Creţu, Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, ανακοίνωσαν την έναρξη μιας νέας διαδικτυακής πύλης για τις πόλεις: το «One-Stop Shop» portal. O κύριος στόχος της πύλης είναι  να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για τις πόλεις,  να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη των αστικών στρατηγικών.

cities

Ακόμα στην πύλη θα παρουσιάζονται τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η κινητικότητα  και η  κυκλική οικονομία, που επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις και τις αστικές περιοχές.  Επιπλέον,  θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Οι πόλεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενεργοποίηση των πολιτών και των καταναλωτών και στην προώθηση της αλλαγής, μέσω της επένδυσης στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση των κτιρίων, στις βιώσιμες μεταφορές, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, στη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και πολλά άλλα. Γι ‘αυτό το λόγο,  ξεκινάμε ένα μέσο που θα επιτρέψει στις πόλεις να πειραματιστούν με νέες ιδέες και να δούμε αν θα είναι εφικτό και χρήσιμο», δήλωσε ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πύλη «one-stop shop» συμπληρώνεται από τη νέα πλατφόρμα Urban Data Platform,  που φιλοξενείται από το Joint Research Centre και από την the State of European Cities Report,

“Αυτές οι πλατφόρμες αντιπροσωπεύουν αυτά που ασχολείται η Urban Agenda : τη διασύνδεση και την συνεργατική εκμάθηση”, πρόσθεσε η Corina Creţu, Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική.

Πηγή άρθρου: https://eu-smartcities.eu

Leave a Comment