ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα στις Ευρωπαϊκές πόλεις: Μια νέα έκθεση του European Data Portal

Όλο και περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουν τη δυνητική αξία των ανοιχτών δεδομένων και έχουν ξεκινήσει σχετικές δράσεις για αυτά. Οι ανοιχτές πύλες δεδομένων λειτουργούν στα περισσότερα κράτη και ενισχύονται ολοένα και περισσότερο από σταθερές πολιτικές ανοιχτών δεδομένων. Αλλά δεν έχει σημασία μόνο το εθνικό επίπεδο. Για μια επιτυχημένη εθνική πρωτοβουλία για τα ανοικτά δεδομένα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα δημοσίευσης των δεδομένων. Οι πόλεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εδώ. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις δημοσιεύουν πολλά στοιχεία σχετικά με θέματα όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο τουρισμός και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, όπως τα σύνολα δεδομένων για τα διαθέσιμα σημεία στάθμευσης. Επιπλέον, οι πόλεις επωφελούνται επίσης από τη χρήση των Ανοιχτών δεδομένων για την αντιμετώπιση τυπικών αστικών προκλήσεων, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση και για την βελτίωση της ποιότητας των αστικών δημόσιων υπηρεσιών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της τοπικής κυβέρνησης και των πολιτών.

Μια νέα αναλυτική έκθεση για το European Data Portal, διερεύνησε τις πρωτοβουλίες Ανοιχτών Δεδομένων σε οκτώ μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις. Οι πόλεις που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση περιλαμβάνουν το Δουβλίνο, τη Φλωρεντία, το Γκντανσκ, τη Γάνδη, το Ελσίνκι, τη Λισαβόνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βίλνιους. Όλες αυτές οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους στρατηγικές ανοιχτών δεδομένων και πύλες, οι οποίες δεν είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά ενσωματώνονται σε ευρύτερες στρατηγικές ψηφιακής στρατηγικής ή στρατηγικές έξυπνης πόλης.

Οι πόλεις διαφέρουν όσον αφορά τα διαθέσιμα δεδομένα και τις λειτουργίες της πύλης ανοιχτών δεδομένων. Οι περισσότερες από τις πύλες δεν επικεντρώνονται μόνο σε αυτό το «βασικό καθήκον» – δημοσιεύοντας δεδομένα – αλλά περιλαμβάνουν και χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στην επαφή με τους χρήστες, όπως ειδήσεις, ημερολόγιο εκδηλώσεων και μηχανισμούς σχολίων και ανάδρασης. Οι πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους πολίτες, επικεντρώνονται συχνά στην πρακτική εφαρμογή των Ανοιχτών δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα και οπτικοποιήσεις δείχνουν τι μπορεί να γίνει με τα διαθέσιμα δεδομένα. Όσον αφορά τις στρατηγικές Ανοιχτών δεδομένων, επτά από τις οκτώ πόλεις ξεκίνησαν τις πρωτοβουλία τους στα Ανοιχτά δεδομένα έπειτα από πρωτοβουλίες της ηγεσίας της πόλης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι προσεγγίσεις ενσωμάτωσαν περισσότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες για τα Ανοιχτά δεδομένα. Αντίθετα, η Γάνδη υιοθέτησε με επιτυχία μια προσέγγιση από τη κάτω προς τα πάνω. Το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι πόλεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι τεχνικά, αλλά συνολικά τα εμπόδια έχουν σχέση με τα εμπόδια που υπάρχουν και σε εθνικό επίπεδο.

Συνολικά, αυτή η έκθεση δείχνει ότι όχι μόνο οι σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης όπως η Βαρκελώνη και το Παρίσι – όπως παρουσιάζονται στην πρώτη έκθεση – ωριμάζουν μέσα από το ταξίδι τους στα Ανοιχτά δεδομένα, αλλά και ότι περισσότερες πόλεις μεσαίου μεγέθους κάνουν τολμηρά βήματα σε σχέση με τα Ανοιχτά Δεδομένα Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι πόλεις έχουν ζωτική σημασία, στην αλυσίδα δημοσίευσης ανοιχτών δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση, του European Data Portal εδώ

Leave a Comment