ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας οδηγός για τις αρχιτεκτονικές ΤΠΕ των δημόσιων υπηρεσιών από το έργο Smart Cities

Το έργο Smart Cities  δημοσίευσε έναν οδηγό για τους δήμους και τις κυβερνήσεις για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να προσφέρουν καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ξεκινώντας από αυτό το υπόβαθρο, το έργο παρήγαγε το Smartcities’ Guide to ICT architectures.

Το Smartcities’ Guide to ICT architectures. είναι μια συλλογή ιδεών για τον σχεδιασμό των ΤΠΕ για τους οργανισμούς και είναι επίσης προσανατολισμένος στην αποσαφήνιση του πλαισίου του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, οι developers στις επιχειρήσεις, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορούν να βρουν χρήσιμο αυτόν τον οδηγό για να αποκτήσουν κάποια τεχνογνωσία αρχιτεκτονικής. Ο σκοπός του οδηγού είναι να παρέχει ένα σύνολο κοινών συστάσεων για το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών ΤΠΕ, ενώ τονίζει τη σημασία τους σε οργανισμούς με προσανατολισμό στις υπηρεσίες, όπως είναι οι δημόσιοι φορείς.

Ο οδηγός βοηθά επίσης να αναγνωριστούν οι κύριοι παράγοντες που διασφαλίζουν ότι η αρχιτεκτονική λειτουργεί καλά και ότι οι στόχοι του οργανισμού ικανοποιούνται .Επιπλέον, ο οδηγός Smartcities για τις αρχιτεκτονικές των ΤΠΕ είναι μια χρήσιμη πηγή μελετών περιπτώσεων, μαθήματα και εμπειρίες αρχιτεκτονικής στις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και τη Νορβηγία

Ο οδηγός είναι δομημένος ως εξής: το πρώτο μέρος συνοψίζει την έννοια και την αξία της αρχιτεκτονικής καθώς και τον τρόπο υποστήριξης της διαδικασίας αρχιτεκτονικής. το δεύτερο μέρος θέτει αυτά τα ζητήματα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και κυβερνητικό πλαίσιο, βασιζόμενο στις εμπειρίες πολλών χωρών της ΕΕ.

Δείτε τον οδηγό εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment