ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ψηφιακή πολιτική της πόλης του Μόντρεαλ βασίζεται στον ανοιχτό κώδικα

Το Μόντρεαλ δημιούργησε μια πολιτική σχετικά με τη χρήση και ανάπτυξη λογισμικού και υλικού ανοιχτού κώδικα για να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές επιλογές του είναι συμβατές και διαφανείς.

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι παντού, από το τηλέφωνό σας μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό που το καθιστά μοναδικό είναι ότι μπορεί να μελετηθεί, να επεξεργαστεί και να βελτιωθεί από τους χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το υλικό ανοιχτού κώδικα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό φυσικών αντικειμένων, όπως μηχανές και συσκευές, που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του ανοικτού κώδικα.

Μια συνετή και αξιόπιστη πολιτική

Έχοντας ως στόχο το Μόντρεαλ να γίνει μια από τις πιο έξυπνες και πιο ψηφιακές πόλεις του κόσμου, δημιούργησε αυτή την πολιτική για να προωθήσει τη χρήση λογισμικού και υλικού ανοιχτού κώδικα. Οι λύσεις ανοικτού κώδικα αποτελούν μια αξιόπιστη και οικονομική επιλογή για έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι μια πόλη. Δεδομένου ότι ο ανοικτός κώδικας είναι όλο και περισσότερο διαδεδομένος και πιο εξελιγμένος, είναι επίσης ένας τρόπος για βελτίωση των τεχνολογικών πλατφορμών ώστε να γίνουν πιο ανοιχτές, πιο διαφανείς και πιο προσιτές στους κατοίκους του Μόντρεαλ.

Η νέα πολιτική έχει 7 συγκεκριμένους στόχους:

  • Προσανατολισμός στην επιλογή και τη χρήση λογισμικού και υλικού ανοιχτού κώδικα.
  • Η πόλη, οι υπάλληλοι της και οι προμηθευτές της να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού ανοιχτού κώδικα.
  • Να βοηθηθεί και να αυξηθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των ψηφιακών λύσεων.
  • Να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση τεχνολογικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από ή για την πόλη και, να διευκολυνθεί ο διαμοιρασμός μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων.
  • Να προωθηθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς.
  • Η παροχή σύγχρονων λύσεων προσαρμοσμένες στους κατοίκους.
  • Να συμβάλλει στο κοινό καλό. 

Διαβάστε την πολιτική

πηγή: https://beta.montreal.ca

One thought on “Η ψηφιακή πολιτική της πόλης του Μόντρεαλ βασίζεται στον ανοιχτό κώδικα

Leave a Comment