ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πάνω από εκατό ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν «Ελάχιστους Μηχανισμούς Διαλειτουργικότητας» για ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτό κώδικα, και ανοιχτά API

Πάνω από εκατό ευρωπαϊκές πόλεις συμφώνησαν σχετικά με τους «Ελάχιστους Μηχανισμούς Διαλειτουργικότητας»( ‘Minimal Interoperability Mechanisms -MIM’) που ορίζουν την επικοινωνία μεταξύ προγραμμάτων λογισμικού και δομικών στοιχείων ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η κοινή χρήση υπηρεσιών. Τα MIM, που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία Open & Agile Smart Cities (OASC),  και είναι «απλά βήματα προς τη χρήση της νέας τεχνολογίας», όπως δήλωσε ο πρόεδρος του OACS Martin Brynskov.

«Οι αρχές MIM για τα ανοιχτά δεδομένα, τον ανοιχτό κώδικα, τα ανοιχτά API και τις ανοιχτές άδειες καθιστούν δυνατή την καινοτομία «, δήλωσε ο Brynskov κατά την έναρξη της διάσκεψης ‘Connected Smart Cities’ στις Βρυξέλλες. Η ανοιχτότητα και η συνδημιουργία είναι ολοένα και πιο σημαντικά, πρόσθεσε ο Olli Voutilainen, ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας της Φινλανδίας

Μέσω των αρχών διαλειτουργικότητας, η OASC ωθεί τα μέλη της να αναπτύξουν λύσεις λογισμικού που είναι εύκολο να διασυνδεθούν. Αυτό βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των τμημάτων της πόλης και επιτρέπει στις πόλεις να συνδέουν τα συστήματά τους. Για παράδειγμα, το δίκτυο των έξυπνων πόλεων τυποποιεί τη χρήση του CKAN για την αποθήκευση των δεδομένων (το ίδιο το CKAN είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα).

Τον Δεκέμβριο, η OASC ανήγγειλε 16 πιλοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μιας  πόλης με βάση τα δεδομένα. Τα έργα θα επικεντρωθούν στη βιώσιμη κινητικότητα, την εμπλοκή των πολιτών στο περιβάλλον και την ευημερία. Κάτω από το όνομα SynchroniCity, όλες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνδυάσουν ανοιχτά δεδομένα, ανοικτές διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών και επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία, έτσι ώστε άλλες πόλεις να μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τις λύσεις ή τις υπηρεσίες.

Στο συνέδριο η πόλη Πόρτο (Πορτογαλία), μέλος του OASC, έδωσε το παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποίησε στοιχεία από τον στόλο δημοτικών αυτοκινήτων για να αποφασίσει να μεταβεί σε ηλεκτρικά οχήματα. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αποστάσεις που διανύθηκαν και η διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων θα επέτρεπαν μια τέτοια μετάβαση.

Το δίκτυο OASC περιλαμβάνει 120 πόλεις σε 24 χώρες.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment