ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

4o Ετήσιο Συνέδριο Για τις «Έξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες» 25 & 26 Ιουνίου 2019

Το 4o Ετήσιο Συνέδριο Για τις «Eξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες θα πραγματοποιηθεί στις 25 & 26 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens και θα έχει σαν τίτλο “Go Sm@rt! Στο Δρόμο του Μετασχηματισμού και της “Έξυπνης” Βιώσιμης Ανάπτυξης”

Στους κύριους στόχους του  Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων που καθορίζουν  το μέλλον της Ελληνικής Πόλης, στο οποίο ουσιαστική θέση έχουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και οι «Έξυπνες» Υποδομές.

Στο 4ο Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens», θα γίνει ουσιαστική αναφορά μεταξύ άλλων σε τομείς όπως:

  • Οι προσεγγίσεις για την προσαρμογή των υφισταμένων κτιριακών υποδομών ή της εξ αρχής κατασκευή τους για να υποδέχονται smart υπηρεσίες με την αξιοποίηση «έξυπνων» εφαρμογών, μετρητών, συσκευών κ.α., συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, φωτισμού, αλλά και συλλογής δεδομένων για μελλοντικές υπηρεσίες. Επίσης και σύνθετες λύσεις για Επιχειρήσεις, Τουρισμό, Γεωργία, Μεταφορές, Οδική Κίνηση, δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες κ.α.
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Internet of Things (IoT), οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από τη συμμετοχή Επιχειρήσεων, πολιτών, δημοτικών αρχών στην καθημερινή ζωή της πόλης.
  • Το πλαίσιο των τεχνολογικών standards που πρέπει να ακολουθήσουν οι Πόλεις στον σχεδιασμό της «Smart Στρατηγικής». Ανάδειξη των Ψηφιακών Τεχνολογιών που δεν αναφέρονται συχνά στον σχεδιασμό και στις εφαρμογές των «Έξυπνων Πόλεων» όπως π.χ Big Data, Analytics, Λύσεις, βασισμένες στο Internet of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service ], Υπηρεσίες Mobility Operations Management [MSOP] κ.α

Οι θεματικές ενότητες διάρκεια του 4ου Ετήσιου διήμερου Συνεδρίου/Έκθεσης «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens», θα είναι :

  • Ο Μετασχηματισμός των κλασικών υπηρεσιών: Οι αλλαγές και οι νέες προκλήσεις για τις πόλεις από την ψηφιακή τεχνολογία
  • Η ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων, περιβάλλοντος, μεταφορών στις νέες «ευφυείς» πόλεις
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών έργω στην «έξυπνη πόλη»
  • Από τις κλασικές δημοτικές διοικητικές υποδομές, στις ψηφιακές και «ανοικτές» υπηρεσίες στον δημότη και στην τοπική οικονομία
  • Η αστική και η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση «ευφυών», ψηφιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών και υποδομών
  • Εφαρμογή κανονισμού προσωπικών δεδομένων και ψηφιακής ασφάλειας στην αυτοδιοίκηση
  • Στρατηγικές και τεχνολογικές αρχές και επιλογές για την μετάβαση από την συμβατική στην «έξυπνη» πόλη (Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://www.mitropolis.gr/

Leave a Comment