ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαχείριση τοπικών αποφάσεων με ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα – To παράδειγμα της Φλάνδρας

Στις 14 Ιανουαρίου, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας της  Φλάνδρας συναντήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσίασαν τις λύσεις με τις οποίες υποστηρίζουν  τις τοπικές κυβερνήσεις να διαχειρίζονται τις αποφάσεις τους με συνδεδεμένα (ανοιχτά) δεδομένα.

Η φλαμανδική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη δυνατότητα διαχείρισης τοπικών αποφάσεων με ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα, τα οποία προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της αυξημένης διαφάνειας – καθώς οι αποφάσεις δεν είναι πλέον κρυμμένες σε χαρτοφυλάκια ή μη δομημένα αποθετήρια – και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων.

Το πρώτο βήμα της Φλάνδρας ήταν η  διατήρηση ενός συμφωνηθέντος κοινού λεξιλογίου βασισμένου στα common vocabulary του ISA2 και σε άλλα διεθνή πρότυπα. Αυτό το λεξιλόγιο χρησιμοποιείται ως πρότυπο, το οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών των δήμων μπορούν να το επαναχρησιμοποιήσουν.

Σε περιφερειακό επίπεδο επίσης συλλέγονται δεδομένα αποφάσεων από τις  ιστοσελίδες των δήμων και προσφέρεται ένα ενοποιημένο αποθετήριο αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, η Φλάνδρα ανέπτυξε ένα ανοικτού κώδικα επεξεργαστή . Αυτός επιτρέπει την επεξεργασία annotated σελίδων έτσι ώστε τα αποθηκευμένα δεδομένα να μπορούν να συλλεχθούν. Μετά τις δημοτικές εκλογές το 2018, περισσότεροι από 130 δήμοι χρησιμοποίησαν αυτό το εργαλείο για τα δεδομένα των σελίδων τους.

Η Φλάνδρα σκεφτεται να εμπλουτίσει αυτή την λύση ώστε να παρέχει προσομοίωση του αποτελέσματος πιθανών αποφάσεων από τα συλλεγόμενα δεδομένα πριν να  εφαρμοστεί η απόφαση που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα στον φυσικό χώρο.

Επιπλέον, η Φλάνδρα ξεκίνησε μια συνεργασία σε εθνικό επίπεδο για να επαναχρησιμοποιηθούν οι λύσεις της σχετικά με τα συνδεδεμένα -ανοιχτά δεδομένα

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment