ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη για τη συμμετοχή δυνάμεων για την προώθηση βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού σε πόλεις και κοινότητες στην ΕΕ

Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών επιπέδων για την αναβάθμιση των ψηφιακών λύσεων στην Ε.Ε είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις πόλεις και τις κοινότητες της ΕΕ. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις ευθυγραμμίζονται ολοένα και περισσότερο στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν μια βιώσιμη προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη για να εξασφαλίσουν έξυπνες και ζωντανές κοινότητες και πόλεις. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες αυτής της σύγκλισης;

Το City FORUM, 30-31 Ιανουαρίου 2020, που διοργανώθηκε από την πόλη του Πόρτο, αποδείχθηκε μια πολλά υποσχόμενη αρχή. Πραγματοποίησε πάνω από 60 εκπροσώπους από πόλεις, περιφέρειες, κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφοντας τη «Διακήρυξη για τη συμμετοχή δυνάμεων για την προώθηση βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού σε πόλεις και κοινότητες στην ΕΕ».

Η EUROCITIES, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τη φινλανδική Προεδρία και άλλα δίκτυα πόλεων, στηρίζουν τη δήλωση. Η διακήρυξη θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην αναβάθμιση του ψηφιακού χάσματος, για τα οποία οι διαλειτουργικές, ανοιχτές αστικές ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν διατομεακά και χωρίς σύνορα είναι κρίσιμες. Ένα σύστημα που θα επιτρέψει τον «ευρωπαϊκό τρόπο» ψηφιακής μετατροπής πόλεων.   Οι βασικές αρχές της δήλωσης είναι:

  • μια προσέγγιση που βασίζεται στους πολίτες · 
  • μια προσέγγιση υπό την ηγεσία των πόλεων σε επίπεδο ΕΕ · 
  • η πόλη ως οικοσύστημα καινοτομίας με γνώμονα τον πολίτη · 
  • ηθική και κοινωνικά υπεύθυνη πρόσβαση, χρήση, ανταλλαγή και διαχείριση δεδομένων. 
  • τεχνολογιών ως βασικών παραγόντων · 
  • διαλειτουργικές ψηφιακές πλατφόρμες βασισμένες σε ανοικτά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) και μοντέλα κοινών δεδομένων. 

Οι υπογράφοντες και οι εταίροι έχουν δύο βασικές ανησυχίες: τον τρόπο εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών πλατφορμών και τον τρόπο εξασφάλισης του απαραίτητου προϋπολογισμού για την καινοτομία και τα ψηφιακά προγράμματα, έχοντας υπόψη το πρόγραμμα Digital Europe. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε, μεταφέροντας την πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες ενέργειες;  Οι εταίροι που υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία επεξεργάζονται επί του παρόντος για ένα πρώτο σχέδιο δράσης για τη μετατροπή των δεσμεύσεων της δήλωσης σε συγκεκριμένες ενέργειες για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις περιφέρειες και τις πόλεις.

Εγγραφείτε στην κοινότητα και υπογράψτε τη δήλωση εδώ !
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία “Join, Boost, Sustain”, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.living-in.eu/

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr

Leave a Comment