ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει λύση συγκέντρωσης δεδομένων για έξυπνες πόλεις στις δημόσιες διοικήσεις

Η πόλη είναι ένα τεράστιο και περίπλοκο οικοσύστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανεβάζει αυτό το οικοσύστημα στον εικονικό τομέα. Ωστόσο, χωρίς δομή, αυτή η τεράστια ποσότητα δεδομένων είναι άχρηστη. Ο Context Broker  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility (CEF), βοηθά στη μετατροπή των ανεπεξέργαστων δεδομένων σε αναλύσιμες πληροφορίες.

Στο συνέδριο FIWARE Smart Cities, «Προς μια βιώσιμη ενιαία αγορά λύσεων έξυπνων πόλεων» τον Νοέμβριο του 2020, ο Joao Rodrigues Frade, επικεφαλής του τομέα για τα ψηφιακά δομικά στοιχεία στο τμήμα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DIGIT) μίλησε για το πώς παρέχει η Επιτροπή τα εργαλεία για να γίνουν έξυπνες οι πόλεις.

Κοινά προβλήματα και κοινές λύσεις

Ο κ. Frade εξήγησε το κίνητρο για την παροχή κοινών και επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων από την Επιτροπή. Οι πόλεις, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, «έχουν κοινά προβλήματα» στη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Σημείωσε, “πιθανότατα μπορούμε να πάρουμε κοινές λύσεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δομικά στοιχεία για να χτίσουμε τις μελλοντικές δημόσιες υπηρεσίες μας και να τις βάλουμε στο διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο. Εμείς, ως Επιτροπή, θέλουμε να προωθήσουμε έναν κοινό τρόπο επίλυσης προβλημάτων και να το επιλύσουμε με κοινά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα είναι συνεκτικό και συνεπές.”  Μπορείτε να ακούσετε τον κ. Frade να συζητά τα δομικά στοιχεία του podcast «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις» εδώ.

Το Context Broker είναι ένα σύνολο εργαλείων που βοηθούν οργανισμούς – όπως τρέχουσες ή αναδυόμενες έξυπνες πόλεις – να κατανοήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν. Συγκεντρώνει διαφορετικά σύνολα δεδομένων και το συγκεντρώνει σε ενοποιημένα και αναλύσιμα δεδομένα που μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους. Υπό αυτήν την έννοια, το Context Broker βοηθά τις δημόσιες διοικήσεις να αναλύσουν τα σιλό δεδομένων, όχι μόνο εντός της πόλης, αλλά και μεταξύ των πόλεων. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή του Once Only Principle , συνδέοντας σύνολα δεδομένων, δημιουργώντας διαλειτουργικές υπηρεσίες που ζητούν από τους πολίτες μόνο μία φορά για τα δεδομένα τους και τα μοιράζονται μεταξύ υπηρεσιών (ακόμη και διασυνοριακά, σε σχέση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ).

Επαναχρησιμοποιήσιμο και διαλειτουργικό

Η διαλειτουργικότητα διασφαλίζεται με βάση ένα αποδεκτό ευρωπαϊκό πρότυπο, το πρότυπο NGSI-LD, καθορίζοντας ένα ανοιχτό API για διαχείριση πληροφοριών περιβάλλοντος. Έτσι, το Context Broker είναι μια λύση που προσφέρεται για επαναχρησιμοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, όπως είπε ο κ. Frade κατά τη διάρκεια του συνεδρίου FIWARE Smart Cities, “τα δομικά στοιχεία δεν είναι μόνο λογισμικό. Είναι βασικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες ο καθένας μπορεί να εξετάσει, να δημιουργήσει μια λύση ή να αγοράσει από την αγορά μια λύση που συμμορφώνεται με το ίδιο πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή και ως εκ τούτου καθίσταται διαλειτουργική.” Δομικά στοιχεία όπως τα πρότυπα πακέτων Context Broker και τεχνικές προδιαγραφές μαζί με υπηρεσίες (όπως δοκιμή συμμόρφωσης) για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων ψηφιακών λύσεων που μπορούν να λειτουργούν.

Οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Context Broker με τρεις τρόπους:

Εκείνοι που επαναχρησιμοποιούν το CEF Context Broker έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το τελευταίο πρότυπο NGSI-LD, υποστηρίζοντας επίσης το NGSIv2, διασφαλίζοντας ότι οι υπάρχουσες εφαρμογές που βασίζονται στο NGSIv2 μπορούν να εκτελεστούν χωρίς προβλήματα.

Με το έργο που επιτελείται μέσω του CEF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη διασύνδεση πολυάριθμων στρατηγικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Context Broker είναι μέρος των MIMs (ελάχιστοι μηχανισμοί διαλειτουργικότητας). Τα δομικά στοιχεία της CEF αποσκοπούν επίσης στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για το data governance και των χώρων δεδομένων και βοηθούν τις επιχειρήσεις, τα έργα και τις διοικήσεις να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-19.

Το CEF Context Broker είναι μία από τις λύσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημόσιες διοικήσεις και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Είναι μέρος ενός καταλόγου δομικών στοιχείων που διασυνδέουν τα διάσπαρτα εθνικά τοπία πληροφορικής της Ευρώπης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment