ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εργαστήριο “Local Digital Twins: Forging the cities of tomorrow”: 13 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Region and Cities) το έργο DUET, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο virtual workshop με θέμα «Local Digital Twins: Forging the cities of tomorrow».

Οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής αστικής αλλαγής λόγω της πολύπλοκης φύσης των διαδικασιών και συστημάτων της πόλης. Οι τοπικές Digital Twins (LDTs) επιτρέπουν τη συστηματική διερεύνηση και τον πειραματισμό με νέες ιδέες σε εικονικά αντίγραφα πόλεων και περιοχών. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν πόλεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής για τις LDT, θα διευκρινιστεί η έννοια των LDT, και θα προσδιοριστούν οι ανάγκες των πόλεων για δημιουργία σχετικών ικανοτήτων.

Οι Τοπικές Digital Twins (LDT) είναι μια ιδέα με ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ψηφιακών φιλοδοξιών της Επιτροπής, επιτρέποντας μεγαλύτερη συνεργασία με τους πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιτρέψει στις πόλεις/περιφέρειες να δημιουργήσουν τις LDT τους, με χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των σχετικών τεχνικών πτυχών. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει μια παρουσίαση από δύο πόλεις, οι οποίες θα εξηγήσουν την εμπειρία τους με την χρήση Digital Twins, τις δυνατότητες τους και ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις τους.

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις μικρών ομάδων για το ποιες ικανότητες θα χρειαστεί να αναπτυχθούν από τις πόλεις για να μπορέσουν να ξεκινήσουν ένα τέτοιο ταξίδι.

Το εργαστήριο στοχεύει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι είναι τα Local Digital Twins;
  • Πώς μπορούν τόσο οι μικρές όσο και οι μεσαίες και μεγαλύτερες πόλεις να επωφεληθούν από αυτές;
  • Ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Local Digital Twins; στις πόλεις;
  • Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και δυνατότητες για την εφαρμογή των Digital Twins;
  • Πώς μπορεί η Δημιουργία Ικανοτήτων να ενδυναμώσει τις πόλεις σε αυτήν την προσπάθεια;

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 13 Οκτωβρίου 2021 στις 4:30 μ.μ. CET. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ειδικούς, όπως:

  • Lieven Raes, Σύμβουλος, Digitaal Vlaanderen
  • Claudia Ribeiro – Υπεύθυνη Έργου, Δίκτυο POLIS και επικεφαλής του Capacity Building
  • Andrea Halmos – Γραφείο Πολιτικής, ΕΚ
  • Jiri Bouchal – Υπεύθυνος Έργων ΕΕ, Πρακτική
  • IS Sergio Fernandez Balaguer – Συντονιστής του Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας στο EMT Madrid

Οι προεγγραφές είναι ανοιχτές μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021 εδώ.

Leave a Comment