ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πόλη της Βέρνης ξεκινά την πιλοτική μετάβαση στο Ανοιχτό Λογισμικό

Το Συμβούλιο της ελβετικής πρωτεύουσας της Βέρνης θέλει να αυξήσει τη χρήση των λύσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα από τις υπηρεσίες της πόλης. Την περασμένη εβδομάδα, η πόλη ενέκρινε κονδύλι ύψους 843,00 CHF (περίπου 750.000 ευρώ)  για τη μελέτη μετάβασης σε λύσεις ανοιχτού κώδικα. Η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από την σαφή πλειοψηφία στο Συμβούλιο, με 49 ψήφους … Read more