ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδίκτυο των πραγμάτων και κατανεμημένη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: Μια ματιά στο μέλλον

Μια υποδομή με Διαδίκτυο των Πραγμάτων εχει την δυνατότητα να ενσωματώνει και ένα Διαδίκτυο Ενέργειας, μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες-καταναλωτές (prosumers), professional consumers, καταναλωτές, οι οποίοι έχουν γίνει και οι ίδιοι παραγωγοί) θα είναι αρμόδιοι να μοιραστούν την περίσσεια τους ενέργεια σε έναν ανοιχτό κατανεμημένο και ενεργοποιημένο από το ΔτΠ έξυπνο δίκτυο. Αρχικά, οι έξυπνες … Read more