ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτά ασύρματα πρότυπα και έξυπνες πόλεις

Οι έξυπνες πόλεις μπορούν να στραφούν σε ανοικτά ασύρματα πρότυπα για να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια στο κόστος ανάπτυξης του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT). Η επιλογή ανοικτών προτύπων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος κατά 30 τοις εκατό και να προωθήσει περισσότερες πόλεις να χρησιμοποιούν IoT, σύμφωνα με μια έρευνα της Machina Research. Η εταιρεία έρευνας αγοράς … Read more