ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι υπάρχει στο νέο πρόγραμμα εργασίας για το 2016-2017;

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα για το 2016-2017, με το οποίο θα υπάρχει μια επένδυση ύψους περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία για τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο του Horizon 2020, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.

Moedas Work Programme 2016-2017_0

Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα είναι απευθείας ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Επιτροπής του Jean-Claude Juncker και θα συμβάλουν στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, στην ενιαία ψηφιακή αγορά, και στην εσωτερική αγορά για να καταστεί η Ευρώπη ισχυρότερη.

Το νέο πρόγραμμα 2016-17 προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις δημόσιες προμήθειες και άλλες πρωτοβουλίες, όπως τα βραβεία Horizon.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως:

  • Εκσυγχρονισμός της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης (€ 1 δις)
  • Τεχνολογίες και πρότυπα για αυτόματη οδήγηση (άνω των € 100.000.000)
  • Το Ίντερνετ των πραγμάτων (€ 139.000.000)
  • Βιομηχανία το 2020 στην κυκλική οικονομία (€ 670.000.000)
  • Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις (€ 232.000.000)


Επιπλέον, τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα για την έρευνα σχετικά με την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, 27 εκατομμύρια ευρώ για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και 15 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα σχετικά με την προέλευση και τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη.
Το νέο αυτό πρόγραμμα εργασίας θα εξασφαλίσει επίσης
ότι περισσότερα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, χάρη στις νέες δυνατότητες μόχλευσης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)

Ο Carlos Moedas, Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, παρουσίασε την πρωτοβουλία και δήλωσε: «Η έρευνα και η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη της προόδου της Ευρώπης και ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών νέων πιεστικών προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και υγιείς κοινωνίες».

Πηγή άρθρου: https://eu-smartcities.eu

Leave a Comment