ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας παρουσιάζει την έκθεση για την αναπτυξιακή προοπτική για τις Έξυπνες Πόλεις στην Ισπανία

Μια πρόσφατη μελέτη για την εξέλιξη των ισπανικών πόλεων σε έξυπνες πόλεις ξεκίνησε στο Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια στις 30 Νοεμβρίου. O José Manuel Soria,  ο Ισπανός υπουργός Βιομηχανίας,  παρουσίασε τον «μεθοδολογικό οδηγό για  τις Έξυπνες Πόλεις». Η έκθεση αυτή προέρχεται από την πρωτοβουλία του Ισπανικού Εθνικού Παρατηρητηρίου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας (ONTSI) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και καθορίζει μια στρατηγική και ένα βέλτιστο μοντέλο έξυπνων πόλεων για εφαρμογή του από όλες τις ισπανικές τοπικές . Επιπλέον, έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία μέσω της οποίας οι ισπανικές πόλεις θα γίνουν έξυπνες πόλεις στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Η εμφανιζόμενη δέσμη μέτρων εξετάζει το σημείο εκκίνησης για κάθε δυνητική έξυπνη πόλη, ως το βασικό σημείο για την επιτυχή ανάπτυξη. Η μελέτη εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών σε 200 ισπανικούς δήμους,  δημογραφικά σχετικούς με την  περιοχή τους. Εκτός από τις προβλεπόμενες διαδρομές για κάθε μια αυτές, οι οποίες έχουν προστεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για τις Έξυπνες πόλεις, το έγγραφο περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων αξιολόγησης και έναν οδηγό για την αναζήτηση χρηματοδότησης. Περιλαμβάνει επίσης μια απογραφή με 637 λύσεις ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν από 73 επιχειρήσεις.

Μια αξιακή αλυσίδα  έχει αναπτυχθεί για να περιγραφούν οι διάφορες δραστηριότητες και οι φάσεις που απαιτούνται για τον επιτυχή μετασχηματισμό των πόλεων. Αυτή η αλυσίδα περιλαμβάνει τις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ήδη υπηρεσίες  για έξυπνες πόλεις  όπως και επαγγελματική συμβουλευτική και ολοκληρωμένες λύσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπηρεσίες που συνδέονται με την έξυπνη διακυβέρνηση (διαφάνεια και την ψηφιακή συμμετοχή), δείχνουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης.  Αντίθετα, εκείνες που συνδέονται με τη χρήση των πόρων ΤΠΕ για τους πολίτες έχουν πολύ μικρή εφαρμογή. Μεταξύ των δύο, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Έξυπνο Περιβάλλον,  τη Έξυπνη διαβίωσ  και την έξυπνη οικονομία φαίνεται να είναι στην σωστή κατεύθυνση,

Η έννοια των “Έξυπνων περιοχών”, που εισήχθηκε με την έκθεση, ισχύει για όλες τις ομάδες των δήμων με λιγότερους από 20.000 κατοίκους με κοινωνικά αγαθά και έξυπνες υπηρεσίεςνα καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού τους.

Διαβάστε το δελτίο τύπου, τα κυριότερα σημεία της έκθεσης ή  την παρουσίαση στα ισπανικά.

Πηγή άρθρου: https://eu-smartcities.eu

Leave a Comment