ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Lisbon Council: Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το κλειδί για την ψηφιακή επιτυχία της Ευρώπης

Πριν από λίγες μέρες, το Lisbon Council δημοσίευσε το έγγραφο πολιτικής  “Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το κλειδί για την ψηφιακή επιτυχία της Ευρώπης: Πρόγραμμα έξι σημείων για την ανανέωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.”

Βασιζόμενο στην επιτυχία της πρόσφατης δήλωσης του Ταλίν – που υπογράφηκε από 32 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών  το έγγραφο εξετάζει εκ νέου την βασική πρόκληση της ψηφιακής διακυβέρνησης σε μια εποχή πολλαπλών σχεδίων δράσης και αυξημένων πολιτικών δεσμεύσεων και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα ανομοιογενής πρόοδος παρά τα τρία εμβληματικά προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των πολιτών και των κρατών; Τι έλειπε από τα προηγούμενα προγράμματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτυχία των μελλοντικών προγραμμάτων;

Αυτό το έγγραφο πολιτικής προτείνει ένα πρόγραμμα έξι σημείων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Ζητάει πιο άμεση και συστηματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών και τοπικών επιπέδων της δημόσιας διοίκησης  και μια πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση της ψηφιακής διακυβέρνησης σε επίπεδο δήμων.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων:

  • Εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  • Χρήση του προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση της τοπικής υιοθέτησης εργαλείων και μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Δημιουργία οικοσυστημάτων και σχεδιασμός κινήτρων για την ευθυγράμμιση των συστημάτων μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των προμηθευτών ΤΠΕ και των πολιτών για τη δημιουργία ενός  κύκλου νέων και καλύτερων ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Να μην αλλάζουν οι στόχοι.  Να υπάρχει συνέπεια  με τη θεμελιώδη στρατηγική και τα προγράμματα προκειμένου να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη.
  • Επένδυση σε δεξιότητες και νέα ταλέντα. Να εκπαιδευτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και να γίνει εισαγωγή εξωτερικών δεξιοτήτων από τον ιδιωτικό τομέα.
  • Μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέχρι και το τοπικό επίπεδο, εστιάζοντας στην υιοθεσία και όχι στην προσφορά, χρησιμοποιώντας δεδομένα που παράγονται αυτόματα και όχι έρευνες

Διαβάστε την πλήρη μελέτη από εδώ

Πηγή άρθρου: https://mailchi.mp/lisboncouncil

Leave a Comment