ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών GreenTech Challenge από την Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ

Η Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και ενέργειας, των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων και των νέων προηγμένων υλικών.

Το GreenTech Challenge | by ESU NTUA στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της καινοτομίας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να αποτελέσει ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα στις υπάρχουσες δομές του, προβάλλοντας τις πράσινες τεχνολογίες. Στοχεύει στην ευρεία και ενεργό συμμετοχή φοιτητών, τελειόφοιτων ερευνητών και αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού των καινοτόμων ιδεών όσο και κατά την παρουσίασή τους.

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο #training #bootcamp στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στο bootcamp του διαγωνισμού μπορούν να μάθουν περισσότερα για το διαγωνισμόν του greentechchallenge .

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν και παρουσιάζουν τις καινοτόμες ιδέες τους με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων προερχόμενων από το startup οικοσύστημα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον και εξειδικευμένων στελεχών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύνθεσης ομάδων από μέλη διαφορετικής/συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας στους άξονες του περιβάλλοντος και της ενέργειας, των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων και των καινοτόμων προϊόντων.

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :

α)Περιβάλλον και Ενέργεια

Αφορά καινοτόμες ιδέες που προτείνουν προϊόντα, υπηρεσίες η μεθοδολογίες για την:

–Επάρκεια και βιωσιμότητα των ορυκτών πόρων
-Κλιματική αλλαγή
-Μείωση εκπομπών CO2
-Κυκλική Οικονομία
-Θαλάσσια Ανάπτυξη
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών μοντέλων ενεργειακών μοντέλων σε ΑΠΕ
-Ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας σε ΑΠΕ
-Συμμετοχή πολιτών στην περιβαλλοντική και οικολογική πολιτική

β)Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

Αφορά καινοτόμες ιδέες οι οποίες συνεισφέρουν στη μετάβαση ενός αυτοδιοίκητου οργανισμού στις αρχές των έξυπνων πόλεων. Οι κατηγορίες που εμπεριέχονται στην παρακάτω θεματική είναι:

-Έξυπνη διοίκηση και διαχείριση πόλεων
-Έξυπνη και καινοτόμα επιχειρησιακή λειτουργία
-Οικολογική Κινητικότητα
-Βιώσιμη διαχείριση απορριμάτων
-Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση
-Εφαρμογές ανάπτυξης συμμετοχής των πολιτών

γ)Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά

Οι κατηγορίες που εμπεριέχονται στην παραπάνω θεματική είναι:

-Νανοτεχνολογία
-Προηγμένα Υλικά & Νέα Χημικά προϊόντα
-Σύστημα ευφυούς ελέγχου
-Ρομποτική
-Δομικά προϊόντα
-Γενική κατηγορία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολή Καινοτόμας Ιδέας: η υποβολή της καινοτόμας ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου 2018 και θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.greentechchallenge.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PDF. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο πεδίο προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα). Η υποβολή των καινοτόμων ιδεών-σχεδίων θα πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα με το πρότυπο υποβολής του διαγωνισμού.

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους ανεξαρτήτων αν προκρίθηκαν ή όχι στην ημιτελική φάση του διαγωνισμού.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει 3 ημέρες (11-12-13 Μαΐου 2018). Την πρώτη ημέρα, η οποία θα είναι ημέρα γνωριμίας, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, workshops και storytellings από καταξιωμένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς. Οι 40 ομάδες που έχουν επιλεχθεί για να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό, θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους τη δεύτερη μέρα. Στη τελευταία φάση, θα προκριθούν οι 10 ομάδες που θα έχουν πάρει την καλύτερη αξιολόγηση. Στις 6 πρώτες ομάδες, παρέχονται χρηματικά και άλλου είδους έπαθλα. Τις δύο τελευταίες ημέρες, όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε bootcamp training.

Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση ειδικής τελετής βράβευσης κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν οι 6 επικρατέστερες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα του διαγωνισμού https://www.greentechchallenge.gr/

Leave a Comment