ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνή δημιουργικό διαγωνισμό για το destination brand του Ηρακλείου Κρήτης

Διεθνή διαγωνισμό για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand)  του Δήμου Ηρακλείου προκηρύσσει το Διάζωμα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Δήμο για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Πόλης. Σκοπός είναι  να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της πόλης του Ηρακλείου στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόμενο travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, γραφεία οργάνωσης γάμων κοκ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) και  θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει ο Δήμος εφεξής. Η νέα ταυτότητα  δεν αφορά στο Δήμο ως διοικητική οντότητα, αλλά στην πόλη του Ηρακλείου ως τουριστικό προορισμό.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναπτύξει τρία (3) παραδοτέα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:     Τουριστικά λογότυπα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:     Εικαστικές εφαρμογές της νέας τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Ηρακλείου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3:     Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα του Δήμου Ηρακλείου (branding manual).

Ο διαγωνισμός θα αφορά μόνο στο Παραδοτέα 1, για το οποίο το Διάζωμα θα χορηγήσει τρία βραβεία 3.000, 2.000 και 1.000 € στις προτάσεις που θα λάβουν κατά σειρά την υψηλότερη βαθμολογία, καθώς και δύο επαίνους των 500 €. Όμως, ο υποψήφιος ανάδοχος, που θα υποβάλει την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθεί από το Δήμο Ηρακλείου να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας δηλαδή αμοιβή που δεν θα ξεπερνά τα 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (πλέον φυσικά του ποσού του βραβείου).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Διαζώματος, που περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του διαγωνισμού, αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και γενικά των απαιτήσεων του έργου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στον κόμβο του Διαζώματος στο diazoma.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι δημιουργικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από 7μελή κριτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:

  1. κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, νομικός και εμπειρογνώμονας σε θέματα Τουρισμού
  1. κ. Αγάπη Σμπώκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Sbokos Hotel Group και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε.
  2. κ. Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων– Μελετών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου
  1. κ. Gian Andrea Paolo Garancini, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου
  1. κ. Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, Δ/ντης Προγραμματισμού Δήμου Ηρακλείου
  1. κ. Δέσποινα Διαλυνά, Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου
  1. κ. Δημήτρης Κούτουλας, Σύμβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Τεύχος Διαγωνισμού στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Τεύχος Διαγωνισμού: Διεθνής δηµιουργικός διαγωνισµός για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) του Δήµου Ηρακλείου.

 

To άρθρο δημοσιεύτηκε στο diazoma.gr

Leave a Comment