ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Decidim μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη συμμετοχική δημοκρατία

Tο Decidim είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα αφιερωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία, που υποστηρίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης. Από την ίδρυση της, η πλατφόρμα έχει εφαρμοστεί από πολλές πόλεις, περιοχές και οργανισμούς παγκοσμίως.

Το Decidim («αποφασίζουμε» στα Καταλανικά) κυκλοφόρησε το 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, και είναι μια δωρεάν και ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα για δημοκρατική συμμετοχή που διατηρείται και αναπτύσσεται από μια κοινότητα χρηστών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε τεχνικό επίπεδο, το Decidim είναι ένα faramework ή περιβάλλον ανάπτυξης) βασισμένο σε  Ruby on Rails και ο πηγαίος κώδικας του είναι διαθέσιμος στο GitHub με άδεια AGPL 3.0.

Το Decidim επιτρέπει στις πόλεις και τους οργανισμούς να δημιουργούν και να προσαρμόζουν μια πλατφόρμα ή διαδικτυακή πύλη για να διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτή η πύλη στοχεύει στο να επιτρέψει σε οποιονδήποτε οργανισμό (π.χ. πόλη ή περιοχή, ένωση, πανεπιστήμιο) να οργανώσει διαδικασίες διαβούλευσης, όπως συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, δημόσιες έρευνες ή προσκλήσεις για ιδέες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Decidim προσφέρει δύο τύπους χαρακτηριστικών: χώρους συμμετοχής και στοιχεία που θα αναπτυχθούν εντός αυτών των χώρων.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι χώρων για συμμετοχή:

  • Οι Διαδικασίες είναι χώροι στους οποίους ένας διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει, να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει και να διαχειριστεί διαφορετικά εργαλεία συμμετοχής. Μια πρακτική χρήση διαδικασιών θα μπορούσε να είναι η φιλοξενία της εκλογικής διαδικασίας για μια επιτροπή ή η δημιουργία συμμετοχικού προϋπολογισμού.
  • Οι συνελεύσεις προσφέρουν στον διαχειριστή τη δυνατότητα καθορισμού ομάδων και συλλογικών που συναντώνται περιοδικά, αναφέροντας τη σύνθεσή τους, απαριθμώντας τις συναντήσεις τους (με γεωγραφικό εντοπισμό), τη διαχείριση της ημερήσιας διάταξης και την εγγραφή των συμμετεχόντων, εάν είναι απαραίτητο.
  • Οι Διαβουλεύσεις είναι χώροι για τη διοργάνωση δημοψηφισμάτων, επιτρέποντας συζήτηση και συζήτηση για το επιλεγμένο θέμα. Συνδέονται με ένα ασφαλές σύστημα ψηφοφορίας και χώρο για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
  • Οι πρωτοβουλίες επιτρέπουν σε έναν διαχειριστή να ξεκινήσει πρωτοβουλίες πολιτών με συνεργατικό τρόπο, να καθορίσει τους στόχους και την ανάπτυξή τους, να συλλέξει υποστήριξη και να συγκεντρώσει αποτελέσματα συζητήσεων και συζητήσεων.

Μέσα σε αυτούς τους χώρους συμμετοχής, διατίθενται διάφορα στοιχεία, προσαρμόζοντας τον χώρο σύμφωνα με τη βούληση του διαχειριστή. Παραδείγματα στοιχείων είναι συνέδρια, έρευνες, ιστολόγια, ενημερωτικά δελτία και ψήφοι.

Metadecidim


Το Decidim διευθύνεται από μια κοινότητα ανοιχτού κώδικα, που ονομάζεται Metadecidim, η οποία συγκεντρώνει εκατοντάδες άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα. Πολίτες, προγραμματιστές, σχεδιαστές, δημόσιοι αξιωματούχοι, πολιτικοί και ερευνητές συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Metadecidim για να συν-κατασκευάσουν αυτό το εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία. Το παραπάνω σχήμα περιγράφει τη διαδικασία εμφάνισης, ανάπτυξης και ανάπτυξης οποιασδήποτε νέας λειτουργικότητας που η Metadecidim επιθυμεί να προσθέσει στο Decidim.

Μέχρι στιγμής, το Decidim έχει φιλοξενήσει 1.234 προτάσεις. Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Metadecidim παρέχει βασικούς δείκτες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του Decidim. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Decidim έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες από πόλεις, όπως το Ελσίνκι, η Πόλη του Μεξικού και η Νανσί, περιοχές, όπως το Κεμπέκ και η Απουλία, και οργανισμοί, όπως το Université de Bordeaux και το UNED.

Decidim Fest

Το Decidim Fest 2020 θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη  online. Το Decidim Fest στοχεύει να αντιμετωπίσει τις επείγουσες προκλήσεις που προκαλεί η παγκόσμια πανδημία όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος του συνεδρίου είναι να αγκαλιάσει και να προωθήσει συζητήσεις για αυτά τα θέματα στη διασταύρωση της δημοκρατίας και της τεχνολογίας.

Η Metadecidim καλωσορίζει προτάσεις για την παρουσίαση ιδεών στο Decidim Fest. Μια ανοιχτή πρόσκληση φιλοξενείται στην πλατφόρμα έως τις 16 Σεπτεμβρίου γύρω από δύο βασικά τμήματα περιεχομένου: (1) παγκόσμιες προκλήσεις στη δημοκρατία και την τεχνολογία και (2) το μέλλον του Decidim.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment