ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε το 5ο Ετήσιο τριήμερο Συνέδριο “Sm@rt Cities Digit@l Citizens” με τη συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Το ετήσιο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις και τους ψηφιακούς πολίτες πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά φέτος και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20-22 Οκτωβρίου, διεξήχθη διαδικτυακά και ο βασικός θεματικός του άξονας ήταν «Η πανδημία ως ευκαιρία Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Πόλεων της Ελλάδας», ενώ περιλαμβάνονταν οι εξής επιμέρους θεματικές:

  • Έργα, υλοποιήσεις, ψηφιακά «εργαλεία» και τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στις ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις».
  • Ο Πολιτισμός μέσα από τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, ως παράγοντας ανάδειξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Πόλης.
  • Θεσμικές παρεμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος και η συμβολή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  • Η Επιχειρηματικότητα και η Απασχόληση μέσα από την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε με τρεις εισηγήσεις από συνεργάτες ως εξής:

  • Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στη θεματική ενότητα “Σχεδιασμός και υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση και αξιοποίηση φυσικών και οικονομικών πόρων”, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλος του ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ Δρ. Βασίλης Βλάχος, έκανε την εισήγησή του με τίτλο «Open cities, Secure Cities, Smart cities». Ο κ. Βλάχος μίλησε για τη συμβολή της χρήσης των έξυπνων συσκευών (IoT) στην υλοποίηση των έξυπνων πόλεων και επικεντρώθηκε στη, σχετική με την ασφάλεια, ευαλωτότητα που συνήθως παρουσιάζουν οι έξυπνες συσκευές και για το πόσο επιβλαβές μπορεί να αποδειχθεί κάτι τέτοιο για το όραμα των έξυπνων πόλεων. Για την ελαχιστοποίηση της ευαλωτότητας των έξυπνων συσκευών ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στον “δεκαλογο” OWASP IoT Security Top 10 ενώ τόνισε την αυξημένη βαρύτητα που έχει η εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο συνολικό εγχείρημα. Δείτε την παρουσίαση του κ. Βλάχου εδώ.
  • Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στη θεματική ενότητα “Οι Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, οι Θεσμικές Παρεμβάσεις και η Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση”, ο συνεργάτης και μέλος της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Πόλη, κ. Γιώργος Σιώκας, παρουσίασε την έρευνά του Οι καταλύτες για την επιτυχή υλοποίηση έξυπνων δράσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” όπου αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των ελληνικών Δήμων σχετικά με τα εμπόδια και τους παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση ψηφιακών δράσεων. Δείτε την παρουσίαση του κ. Σιώκα εδώ.
  • Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στη θεματική ενότητα “Οι Ψηφιακές «τομές» που αλλάζουν την κλασική δομή της λειτουργίας των Ελληνικών Πόλεων”, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Πόλη, Δρ. Πάνος Φιτσιλής, στην εισήγησή του με τίτλο “Ικανότητες Στελεχών Έξυπνων Πόλεων” παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου ERASMUS+ DevOps Competences for Smart Cities το οποίο υλοποιείται από 13 φορείς. Το έργο αναπτύσσει νέα job profiles για τους εργαζόμενους των Smart Cities και ο κ. Φιτσιλής μίλησε για τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτουν τα στελέχη των έξυπνων πόλεων. Δείτε την παρουσίαση του κ. Φιτσιλή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του: https://scdc.e-expo.gr/

Leave a Comment