ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Smart Cities and the Open Source Ecosystem

Η Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 27 Μαρτίου στις 17:00 σε παρουσίαση με τίτλο “Smart Cities and the Open Source Ecosystem”.
 
Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες γύρω από τον ερευνητικό όρο Smart Cities, θα εξερευνηθεί το σχετικό οικοσύστημα, θα αναλυθούν κάποιες παραδειγματικές μελέτες περίπτωσης και τέλος θα αναφερθούν οι παράγοντες που ωθούν την καινοτομία σχετικά με τις Έξυπνες Πόλεις, όλα υπό το πρίσμα του Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Στo πλαίσιο της παρουσίασης διοργανώνεται σύντομη έρευνα αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των λύσεων Έξυπνων Πόλεων με έμφαση στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα προβληθούν στην παρουσίαση. Θα μας βοηθούσε ιδιαιτέρως εάν συμμετείχατε στο ερωτηματολόγιο στον κάτωθεν σύνδεσμο: https://forms.gle/PLxqSW5nQQsEp3zi6.

Όπως πάντα, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις λύσεις Έξυπνων Πόλεων και για το πως μπορούμε ως Κοινότητα να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτών.

Για να παρακολουθήσετε τις ηλεκτρονικές δράσεις μας μπορείτε να εγγραφείτε στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο eclass (https://eclass.icsd.aegean.gr/courses/STHE101/).

Πότε; Σάββατο 27 Μαρτίου – 17:00

Πού; Ηλεκτρονικά (https://aegean-gr.zoom.us/j/98621228211)
Διάρκεια; Δύο (περίπου) ώρες 
 
Σας περιμένουμε όλους!
 
Website: https://fossaegean.gr/
Facebook Page: https://facebook.com/fossaegean/
Instagram Profile: https://www.instagram.com/fossaegean/
Twitter Profile: https://twitter.com/fossaegean
Github Profile: https://github.com/fossaegean
Discord Server: https://discord.gg/hy8XU6sQ8D

Leave a Comment