ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

DUET: ένα έργο Digital Twins για την καλύτερη χάραξη πολιτικών στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DUET (Digital Urban European Twins) αναπτύσσει και δοκιμάζει τη χρήση των Digital Twins μέσω web πλατφόρμας για την καλύτερη χάραξη πολιτικών στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό υλοποιείται με την χρήση δεδομένων και μοντέλων για να δημιουργήσει εικονικά αντίγραφα (digital twins) των πόλεων παρουσιάζοντας συσχετισμούς μεταξύ κίνησης οχημάτων, ποιότητας του αέρα, θορύβου και άλλων αστικών παραγόντων.

Οι τρεις πόλεις οι οποίες συμμετέχουν στις δοκιμές καλύπτουν μια σειρά από κλίμακες για τη δοκιμή διαφορετικών σεναρίων που σχετίζονται με τον τομέα της κινητικότητας, της υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτοί οι τομείς επιλέχθηκαν για δοκιμαστικούς σκοπούς λόγω των άμεσων αναγκών πολιτικής σε όλους τους τομείς και του γεγονότος ότι αυτά τα ζητήματα συχνά σχετίζονται και επηρεάζουν το ένα το άλλο, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για δοκιμή των Digital Twins με πολύπλευρη χρήση πληροφοριών και αποτελέσματα που βελτιώνουν πολλούς τομείς.

Στο εικονικό αντίγραφο που δημιουργήθηκε για την Αθήνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από: μετρήσεις από αισθητήρες μέτρησης ποιότητας του αέρα, μόλυνσης του αέρα και επιπέδου της, ιστορικά δεδομένα κίνησης, γεωχωρικά δεδομένα, όρια δήμων, περιοχών και γειτονιών, αισθητήρες κίνησης οχημάτων στους δρόμους της Αττικής, και χρήση μέσων αστικής συγκοινωνίας.

Βαίνοντας στον τρίτο χρόνο του προγράμματος,Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2022 πραγματοποιούνται οι ανοικτές δοκιμές της πλατφόρμας με την χρήση της από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ανθρώπους που ασχολούνται με την λήψη αποφάσεων σε δήμους και πολίτες. Οι δοκιμές επικεντρώνονται στην λειτουργία, ευχρηστία, αποδοχή και υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Η μέθοδος δοκιμής γίνεται με την ελεύθερη περιήγηση στην πλατφόρμα του κάθε συμμετέχοντα και την συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο τέλος της.

Η ΔΑΕΜ και η ΕΕΛΛΑΚ έχουν προγραμματίσει την δοκιμή των τεχνολογικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για την πόλη της Αθήνας στις 14 και στις 16 Μαρτίου και θα έχει διάρκεια 2 ώρες μέγιστο.

Παραδοτέα: https://www.digitalurbantwins.com/deliverables

Gitlab: https://gitlab.com/dtcc3d

Leave a Comment