ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 10-13/10/2022

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι η μεγαλύτερη ετήσια τετραήμερη εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιδείξει την ικανότητα των πόλεων και των περιφερειών να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδείξουν τη σημασία του τοπικού και σε περιφερειακό επίπεδο για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, που φέρνει σε επαφή περιφέρειες και πόλεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητικών στελεχών, ειδικών και ακαδημαϊκού κόσμου.

Φέτος, πραγματοποιείται η 20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2022 σε υβριδική μορφή , με τη δυνατότητα να συμμετέχετε αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες ή να συμμετέχετε σε συνεδρίες εικονικά.

Περισσότεροι από 1000 ομιλητές θα λάβουν τον λόγο από όλη την ΕΕ και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των 386 ωρών διαδραστικών συνεδρίων που εκτείνονται σε 4 ημέρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εικονική έκθεση και συνεδρίες με τέσσερα κύρια θέματα: Πράσινη Μετάβαση, Εδαφική Συνοχή, Ψηφιακή Μετάβαση και Ενδυνάμωση των Νέων.

Η σημασία και οι ευκαιρίες χρήσης (ανοιχτών) δεδομένων είναι επίσης στο επίκεντρο, με αρκετές επιτόπιες και διαδικτυακές συνεδρίες για ανοιχτά δεδομένα για την πολιτική συνοχής, ανοιχτές πλατφόρμες δεδομένων, οικοσυστήματα δεδομένων, δημόσιες προμήθειες κ.λπ. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές τις συνεδρίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο:

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα και εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης .

Leave a Comment