ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πόλη του Ντόρτμουντ κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον ανοιχτό κώδικα

Ο Δήμος του Ντόρτμουντ προχωρεί με τους στόχους του να κάνει κανόνα,τη χρήση και την ανάπτυξη του Ανοιχτού κώδικα για τη δημόσια διοίκησή του μέχρι το 2025. Στις 15 Δεκεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία νέας μονάδας συντονισμού ψηφιακής ανεξαρτησίας και ανοικτού κώδικα για την οποία εκδόθηκε και ανακοίνωση πρόσληψης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συνεργασία με άλλες γερμανικές πόλεις μέσω του επικείμενου έργου «Open Source Big 3» για τον καθορισμό μιας κοινής πολιτικής για τη διακυβέρνηση του Ανοικτού Κώδικα. 

Το έργο του Ντόρτμουντ για την απόκτηση του ελέγχου των ψηφιακών υποδομών τους ξεκίνησε ήδη το 2016, όταν η πόλη δήλωσε ότι δέχεται ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή Open Document. Το 2018, η πόλη ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ανοικτών προτύπων και περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο ψηφιοποίησης της πόλης. Επίσης, το 2021, αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο η Ντόρτμουντ αποφάσισε να δώσει προτίμηση στις δημόσιες συμβάσεις σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. 

Mέσω της ομάδας εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό προτάθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η αρχική σύσταση για ένα συντονιστικό όργανο για τον Ανοιχτό Κώδικα . Αναφερόμενη στο «Μνημόνιο Οδικού Χάρτη zur Digitalisierung 2020-2025» της πόλης, η πρόταση αυτή βασίζεται σε δήλωση του γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ανάγκη για ισχυρότερη ψηφιακή ανεξαρτησία. Αυτή η Μονάδα Συντονισμού θα διεξαγάγει πρώτα ορισμένες ερευνητικές εργασίες σχετικά με τον τρόπο βέλτιστης εφαρμογής λύσεων ανοικτού κώδικα στη διοίκηση των πόλεων. Αυτή η μονάδα θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διακυβέρνησης ανοικτού κώδικα ως διατομεακό καθήκον της διοίκησης της πόλης, σε συνεργασία με την Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). 

Η KGST είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει πρακτικές, τυποποιημένες κοινοτικές υπηρεσίες σε πόλεις από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Μαζί με τη KGSt, η πόλη του Ντόρτμουντ μπορεί δυνητικά να αναπτύξει ένα αναπαράξιμο μοντέλο διακυβέρνησης ανοικτού κώδικα, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθεί από τα μέλη του KGSt. Αυτό το μοντέλο θα αναπτυχθεί συνεργατικά και η πόλη του Ντόρτμουντ έχει ήδη ξεκινήσει ένα έργο με τις πόλεις του Μονάχου και του Βερολίνου στο πλαίσιο του επερχόμενου έργου του Open Source Big 3. Αυτό το όνομα είναι προσωρινό μιας και ο μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να προσκαλέσουν και άλλες πόλεις να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο για να επεκτείνουν τη συνεργασία μεταξύ τους. 

Ο Christian Nähle, διευθύνοντας σύμβουλος της πρωτοβουλίας Do-FOSS, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την εξέλιξη της στρατηγικής ψηφιοποίησης, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία μιας σταθερής συνεργασίας με το KGSt. Η συνεργασία αυτή συνέβαλε στην ενίσχυση του σχεδίου της πόλης προς μια Ανοικτή Διοίκηση, καθώς η εθνική σύσταση για την ψηφιακή ανεξαρτησία, τόσο σημαντική όσο και αν είναι, αποδείχθηκε δύσκολη για τις διοικήσεις να αναλάβουν δράση. 

Η συνεργασία με άλλες πόλεις αποτελεί επίσης ουσιαστικό μέρος αυτού του έργου και του μελλοντικού του στόχου, καθώς θέτει επίσης μια συνεργατική πτυχή για την ανάπτυξη μιας διακυβέρνησης ανοικτού κώδικα. Ο Christian Nähle εξήγησε επίσης τη σημασία της ανοικτής πλατφόρμας CoDE για τη συνεργασία αυτή. Μέσω αυτού του αποθετηρίου που απευθύνεται στις δημόσιες διοικήσεις, το «Open Source Big 3» θα είναι σε θέση να μοιραστεί το έργο τους μεταξύ τους και ενδεχομένως με μελλοντικά μέλη του έργου. 

Αυτό το έργο δείχνει μεγάλη υπόσχεση για νέους τρόπους για τις πόλεις να οργανώσουν τη δική τους διακυβέρνηση του Open Source. Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το έργο, μην χάσετε την επικείμενη έκθεση της KGSt σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον ανοικτό κώδικα στις πόλεις, η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της έκθεσής της για το 2021.  

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment