ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας οδηγός για τις αρχιτεκτονικές ΤΠΕ των δημόσιων υπηρεσιών από το έργο Smart Cities

Το έργο Smart Cities  δημοσίευσε έναν οδηγό για τους δήμους και τις κυβερνήσεις για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να προσφέρουν καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ξεκινώντας από αυτό το υπόβαθρο, το έργο παρήγαγε το Smartcities’ Guide to ICT architectures. Το Smartcities’ Guide to ICT architectures. είναι μια συλλογή ιδεών για τον σχεδιασμό των ΤΠΕ για … Read more

Διαθέσιμη η πρώτη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων από το JRC

Την πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις, περιλαμβανομένων και του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το “Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων” είναι … Read more

Η Λευκή Βίβλος της Ευρώπης: Διατυπώστε τα σχόλια σας για το μέλλον της Ευρώπης

Η Λευκή Βίβλος, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαρτίου του 2017, προτείνει πιθανές επιλογές για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολλές προκλήσεις, από την παγκοσμιοποίηση και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και την απασχόληση μέχρι τις ανησυχίες για την ασφάλειά και την άνοδο του λαϊκισμού. Δεν … Read more