ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έξυπνοι φανοστάτες ανοικτής σχεδίασης για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος

Υπάρχουν περίπου 60 εκατομμύρια φωτιστικά οδικού δικτύου στην Ευρώπη και τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν για τουλάχιστον 25 χρόνια. Αυτά τα φώτα δεν είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό (από 20% και 50% ) των λογαριασμών ενέργειας των τοπικών κυβερνήσεων.

Humble_Lamppost-1
Σ
ε αυτό το πλαίσιο το “the Humble Lamppost”, μια υποομάδα του Integrated Infrastructures & Processes Action Cluster του European Innovation Partnership on Smart Cities & Communities (EIP-SCC), εργάζεται για την αναβάθμιση 10 εκατομμυρίων φωτιστικών δρόμου με λαμπτήρες χαμηλής ενέργειας LED. Η δράση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κόστους της ενέργειας μεταξύ 50% και 75% και τη μείωση των ρύπων. Το σημαντικό είναι ότι ορισμένοι από αυτούς τους νέους φανοστάτες θα έχουν έξυπνα χαρακτηριστικά: την ίδια στιγμή που ανάβουν στους δρόμους, θα μπορούν να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, τη βελτίωση της στάθμευσης και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την υποστήριξη της ηλεκτρονικής σήμανσης, καθώς και την παροχή Wi-Fi.

Ο Graham Colclough, επικεφαλής του προγράμματος και πρόεδρος του Integrated Infrastructures & Processes Action Cluster, εξήγησε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται σε ένα “ανοικτό σχεδιασμό βασισμένο σε κομμάτια που θα μοιάζουν με την φιλοσοφία των Lego- και θα βελτιώσει  τις υπηρεσίες και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους. Αυτό σημαίνει την ενθάρρυνση των κατασκευαστών να παράγουν διαφορετικά μέρη που θα μπορούσαν να συνδυαστούν για να κάνουν τους φανοστάτες πιο έξυπνους, προκειμένου να αποφευχθεί η αντικατάσταση εκατομμυρίων φανοστατών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ακόμα θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομία μιας και οι οι πόλεις θα επωφεληθούν από τη συνεργασία τους στη συγκέντρωση της ζήτησης.

Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2014 και ο Graham είναι βέβαιος ότι θα τεθεί σε δράση. Όπως οι “πολλές ιδέες για τις έξυπνες πόλεις είναι αρκετά αφηρημένο, αλλά οι φανοστάτες και ο φωτισμός είναι πράγματα που οι Δήμαρχοι ενδιαφέρονται, μιας και είναι κάτι που όλοι το βλέπουμε και το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, και έτσι τα οφέλη είναι πολύ πιο σαφή και άμεσα. Οι έξυπνοι φανοστάτες προσφέρουν σε πολλές πόλεις έναν πρακτικό τρόπο για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στις έξυπνες πόλεις ! ».

Πηγή:  https://eu-smartcities.eu/

Leave a Comment