ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ISA² για λύσεις διαλειτουργικότητας

Εγκρίθηκε επίσημα στις 25 Νοεμβρίου 2015 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα ISA² , το οποίο ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ως συνέχεια του ISA.

isa2

Το πρόγραμμα ISA, το οποίο διήρκεσε από το 2010 μέχρι 2015, προοριζόταν για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα της ΕΕ. Η πρόταση αυτή θέσπισε ένα πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

ΤοISA² δεν απευθύνεται μόνο στις δημόσιες διοικήσεις, αλλά επεκτείνεται με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το νέο πρόγραμμα ύψους 131 εκατ ευρώ θα στηρίξει την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων, οι οποίες θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη.
Με τη χρήση λύσεων ISA2, οι διοικήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ΤΠ που είναι υπεύθυνα για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Το νέο πρόγραμμα ISA2 φέρνει νέα στοιχεία. Επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθώς και στις δημόσιες διοικήσεις, και έχει ως στόχο την αύξηση της συνεργασίας και των συνεργιών με τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ISA2 προωθεί επίσης τη χρήση και τη συντήρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Διαλειτουργικότητας (EIS) που αναπτύχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πληροφορική, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, το European Interoperability Reference Architecture (EIRA) και το European Interoperability Cartography (EICart)

Για το πρόγραμμα ISA² θα γίνει μια ενημερωτική διάσκεψη με τίτλο «Από το ISA στο ISA² – νέες προκλήσεις και ευκαιρίες», η οποία θα λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες.

banner

Πηγή άρθρου: https://eu-smartcities.eu

Leave a Comment