ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOS

Το εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (http://grid.ece.ntua.gr/) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα COSMOS (http://www.iot-cosmos.eu/). Το έργο έχει τριετή διάρκεια (2013 – 2016) και λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος FP7-SMARTCITIES-2013. Μεταξύ των 10 συνεργατών του έργου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεγάλες εταιρείες και δημόσιες αρχές, που προέρχονται από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ισπανία, Ρουμανία) και της Ασίας (Ταιβάν).

logo_COSMOS_final_0

Το πρόγραμμα COSMOS κινείται στην τεχνολογική επιστημονική περιοχή του «διαδικτύου των πραγμάτων – Internet of Things (ΙοΤ)» και ως στόχο έχει την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές του IoT στις έξυπνες πόλεις (smart cities IoT apps), μέσω τριών διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης σε τρεις διαφορετικές πόλεις:

  • Έξυπνο σύστημα θέρμανσης: σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για την θέρμανση κτιρίων που βρίσκονται στον δήμο του Camden στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που συλλέγονται από διάφορους αισθητήρες θερμοκρασίας, κίνησης και φωτός.
  • Έξυπνο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας: αυτή η εφαρμογή στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των πολιτών της Μαδρίτης, που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του δήμου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μία σημαντική υποδομή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συσκευές Wifi στα λεωφορεία, έξυπνες στάσεις και συσκευές ανίχνευσης κίνησης στους δρόμους της πόλης.
  • Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας: σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους κατοίκους της Taipei να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση με τελικό στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 3.000 κατοικίες της πόλης.

 

Στα πλαίσια του COSMOS προβλέπεται η υλοποίηση υπηρεσιών που συνδυάζουν σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές (cloud computing, machine learning, complex event processing) για την ανάλυση τόσο ιστορικών όσο και δεδομένων πραγματικού χρόνου, με σκοπό την εξαγωγή πολύτιμης πληροφορίας, όπως π.χ. η ύπαρξη ή όχι κυκλοφοριακής κίνησης στους δρόμους της Μαδρίτης.

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές του έργου προτείνουν ένα πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ των «πραγμάτων», κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αποκέντρωση και η αυτονομία (decentralized and autonomous management of things), δηλαδή τα «πράγματα» να αναλύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, χωρίς την μεσολάβηση κάποιου κεντρικού κόμβου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το προτεινόμενο πλαίσιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα θέματα της ασφάλειας (security) και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών, των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιεί το «διαδίκτυο των πραγμάτων».

Στην ιστοσελίδα http://www.iot-cosmos.eu/ ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει κείμενα που περιγράφουν την υλοποίηση του έργου, παρουσιάσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διάφορα συνέδρια καθώς και να ενημερωθεί για τις δράσεις που γίνονται με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η πλειοψηφία των τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου θα δημοσιευτούν σαν λογισμικό ανοικτού κώδικα, είτε σαν αυτόνομες υλοποιήσεις είτε σαν μέρος ή σαν επέκταση υφιστάμενων αντίστοιχων λογισμικών λύσεων (OpenStack, Pinterest Secor, Node-RED κλπ).

 

 

 

Leave a Comment