ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

 1η Ετήσια Έκθεση Smart Cities για τις Έξυπνες Πόλεις : 16 και 17 Ιουνίου 2023

Η 1η Ετήσια Έκθεση Smart Cities για τις Έξυπνες Πόλεις θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16 και 17 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων, κ.α.

Η Έκθεση πλαισιώνεται από τα Συνέδρια “Smart Cities” και “Infonation”, καθώς και τις Συνεδριακές Ενότητες “5G Cities” και “Smart Home”, οι οποίες πραγματοποιούνται σε φυσική και ψηφιακή μορφή, καθώς και σειρά ειδικών ψηφιακών παρουσιάσεων, λύσεων και υπηρεσιών.

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στην «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Σε γενικές γραμμές οι «Έξυπνες Πόλεις» είναι ένας νέος τρόπος αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κυρίαρχο ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των διαδικασιών.

Στην χώρα μας, ήδη υλοποιούνται σειρά έργων στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, της Αστικής Ανάπτυξης και άλλων, με κομβική σημασία για την εξέλιξη των σύγχρονων ελληνικών πόλεων.

Φιλοδοξία της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς στο οποίο θα συναντώνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται για τον χώρο των «Έξυπνων Πόλεων» για να ενημερώνονται, να ανταλλάσσουν απόψεις ναι παρουσιάζουν τις υλοποιήσεις τους, να αναζητούν συνεργάτες και φυσικά να καταγράφονται οι τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για το μέλλον της χώρας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα Συνέδρια και τις Συνεδριακές Ενότητες είτε δια ζώσης είτε ψηφιακά. Απαιτείται η σύνδεση στην πλατφόρμα του Συνεδρίου για τη δημιουργία προφίλ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η Έκθεση Smart Cities και οι παράλληλες εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Teamworks|Metateam υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και άλλων υπουργείων και φορέων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Leave a Comment