ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση με τίτλο «The Interoperability Imperative: Μια ιστορία τεσσάρων πόλεων» από το Lisbon Council.  

Το Συμβούλιο της Λισσαβώνας, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας UserCentriCities, δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «The Interoperability Imperative: Μια ιστορία τεσσάρων πόλεων».  

Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες εφαρμογές διαλειτουργικότητας στη Γάνδη, το Μιλάνο, το Κίεβο και το Ταλίν. Η σημασία της πρότασης για μια πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και την προώθηση της συμμετοχικότητας στην ψηφιακή κοινωνία αποτελεί επίσης κομβικό σημείο του εγγράφου. 

Κίεβο — ψηφιακές υπηρεσίες σε κρίση  

Η έκθεση υπογραμμίζει την εξαιρετική ανθεκτικότητα και την πρόοδο του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η ψηφιακή ομάδα του Κιέβου έχει αναπτύξει αποτελεσματικές ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες γρήγορα έχουν καταστεί βασικά εργαλεία για τους πολίτες. 

Το Kyiv Digital, η ψηφιακή εφαρμογή της πόλης, δημιουργήθηκε ως μια απλή εφαρμογή μεταφοράς που παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν θέσεις στάθμευσης και εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών. Με την πάροδο του χρόνου, μετατράπηκε σε ένα οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Η εφαρμογή είναι πλήρως διαλειτουργική με τη Diia, την προηγμένη υπηρεσία κοινής χρήσης εγγράφων της Ουκρανίας, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται εύκολα έγγραφα. Επιπλέον, ενσωματώνεται σε διάφορα εθνικά μητρώα, όπως το κρατικό μητρώο οχημάτων, το μητρώο διοικητικών παραβάσεων, η κρατική φορολογική υπηρεσία, η τραπεζική ταυτότητα και διάφορα συστήματα πληρωμών. 

Με την έναρξη των συγκρούσεων, το Kyiv Digital πρόσθεσε γρήγορα νέα ζωτικά χαρακτηριστικά, μετατρέποντάς το σε ένα σωτήριο εργαλείο. Χάρη σε μια ισχυρή, αρθρωτή αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και σε προηγούμενες επενδύσεις στη διαλειτουργικότητα, το Κίεβο ήταν σε θέση να δρομολογήσει νέες υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στις εξελισσόμενες απαιτήσεις. 

Μιλάνο — μια σελίδα προορισμού, πολλές υπηρεσίες 

Το Μιλάνο, το παράδειγμα της Ιταλίας για τον «Ψηφιακό φάκελο των Πολιτών», ξεχωρίζει επίσης. Η πόλη άρχισε να εργάζεται για το έργο το 2017 για να δημιουργήσει μια ενιαία σελίδα προορισμού όπου διάφορα διοικητικά γραφεία θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες τους. Ο ψηφιακός φάκελος παρέχει ολοκληρωμένη πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε χωριστά μητρώα, από την εκπαίδευση έως την ιδιοκτησία αυτοκινήτων. Αυτή η ενιαία πρόσβαση απλουστεύει τις διαδικασίες για τους πολίτες, επιτρέποντας την εύκολη διαχείριση των προσωπικών εγγράφων, των πιστοποιητικών, την πληρωμή των δημοτικών τελών και των προστίμων κυκλοφορίας. 

Γάνδη — διαλειτουργικότητα βάζοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο  

Στη Γάνδη του Βελγίου, η προληπτική παροχή υπηρεσιών διαδραματίζει καίριο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης. Η Γάνδη έχει υιοθετήσει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συνδέοντας την προορατική παροχή υπηρεσιών με τη μείωση της φτώχειας. Η πόλη παρέχει δωρεάν σακούλες σκουπιδιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, αυτόματες μειώσεις και εκπτώσεις για τα παιδικά και σχολικά έξοδα σε γονείς με χαμηλό εισόδημα, καθώς και σημαντικές μειώσεις για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες αυτές καθίστανται δυνατές μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών μητρώων, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Maximum Data Sharing between Administrations and Agencies (MAGDA). 

Tallin — 3D χάρτες για καλύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό  

Το Ταλίν, Εσθονία, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτή την έκθεση, η πόλη λάμπει με το τρισδιάστατο (3D) πολεοδομικό της έργο. Με τη χρήση μιας ισχυρής υποδομής διαλειτουργικότητας, η υπηρεσία αυτή προσφέρει μια ρεαλιστική απεικόνιση της πόλης, βοηθώντας τους πολίτες, τους αρχιτέκτονες και τους πολεοδόμους να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο των προτάσεων έργων. Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων διευκολύνεται από το Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) του Ταλίν, το οποίο διαχειρίζεται έναν τρισδιάστατο χάρτη της πόλης που βασίζεται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών και τοπικών μητρώων. 

H έκθεση πολιτικής ολοκληρώνεται με έναν χάρτη πορείας τεσσάρων σημείων που απαιτεί διάφορα βήματα προόδου όσον αφορά την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε κλίμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αξιοποιώντας την ευκαιρία που παρέχει η μελλοντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη.  

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Διαβάστε όλη την έκθεση “The Interoperability Imperative

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment