ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πως η πόλη του Βερολίνου χρησιμοποιεί Ανοιχτό Κώδικα για να διατηρεί τα δέντρα στις γειτονιές υγιή

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το CityLAB Berlin ανέπτυξε το Gieß den Kiez. Ένα συνεργατικό εργαλείο ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους πολίτες να διατηρούν τα δέντρα στις γειτονιές τους υγιή κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Η καινοτόμος πρωτοβουλία προκλήθηκε από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το 2018 και το 2019, γεγονός που ενείχε σημαντικό κίνδυνο για τους χώρους πρασίνου της πόλης.

Η εφαρμογή παρέχει μια επισκόπηση πάνω από 800,000 δέντρων στο Βερολίνο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ηλικία και τις ανάγκες ποτίσματος. Οι χρήστες μπορούν να «εγγραφούν» στο δέντρο της επιλογής τους και να αναφέρουν τις ποσότητες νερού που έχουν δώσει.

Το Gieß den Kiez δεν είναι μόνο ένα μοντέλο συμμετοχής των πολιτών, αλλά δείχνει επίσης πώς η κινητοποίηση των χρηστών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργατικού λογισμικού. Αφού οι χρήστες ανέφεραν προκλήσεις σχετικά με τη μεταφορά νερού στα δέντρα, η εφαρμογή ενσωμάτωσε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες αντλίες νερού.

«Ο Ανοιχτός κώδικας και τα ανοικτά δεδομένα επιτρέπουν αυτό το νέο είδος συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των αρχών και του πληθυσμού: δεν υπάρχει ενδιάμεση διεπαφή. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εδώ», σχολίασε η επικεφαλής της πλατφόρμας Gieß den Kiez Julia Zimmermann στη συνέντευξη του Ινστιτούτου Goethe.

Το περιβάλλον χρήστη του Gieß den Kiez συνδυάζει το OpenStreetMap με το πλαίσιο React. Εκτός από τις πληροφορίες που προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της πόλης, η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα από εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και άλλες δημόσιες πηγές.

Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο έργων βάσει της άδειας MIT και χρησιμοποιείται ήδη από τη Λειψία.

Καθώς οι ενδείξεις για την κλιματική αλλαγή γίνονται πιο ορατές — με το καλοκαίρι του 2023 να εισάγει νέες υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη — πλατφόρμες όπως το Gieß den Kiez αναδεικνύουν καινοτόμους τρόπους για τον μετριασμό των επιπτώσεων σε συνεργασία με τους πολίτες. Επιπλέον, ο ο ανοιχτός κώδικας επιτρέπει την ταχύτατη εξάπλωση και κλιμάκωση της συγκεκριμένης λύσης.

Το CityLab Berlin διοικείται από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Technologiestiftung Berlin και χρηματοδοτείται από την Καγκελαρία της Γερουσίας του Βερολίνου. Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα, υποστηρίζει την καινοτομία της διοίκησης της πόλης του Βερολίνου και εκτελεί έργα ψηφιοποίησης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment