ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το This is Athens-Polis είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας και εντάσσεται στα έργα της σύμπραξης This is Athens & Partners για την ανάπτυξη της Αθήνας ως προορισμού.

  • Η δράση ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ προβλέπει οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση προτάσεων των πολιτών για ήπιες, μικρής κλίμακας, παρεμβάσεις στα κτίρια, στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας.
  • Η δράση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ προβλέπει την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας και έχει στόχο να δώσει πνοή σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Οι δράσεις υιοθετούν μια προσέγγιση «αστικού βελονισμού» και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου Αθηναίων για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για μια bottom-up («από τα κάτω») διαδικασία, που στοχεύει στην αλλαγή του χωροταξικού περιβάλλοντος, μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό και φροντίζουν για τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

Οι δράσεις του This is Athens-Polis με μια ματιά:

  • Απευθύνονται σε κατοίκους, επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα και άτυπες ομάδες πολιτών μέσω Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Ενθαρρύνουν τις συμμετοχικές διαδικασίες ώστε να αναδειχθούν προτάσεις για παρεμβάσεις που προκύπτουν από τις βασικές ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών για την καθημερινότητά τους.
  • Υποστηρίζουν, μέσω εργαστηρίων από επιμελητές εξειδικευμένους στους θεματικούς άξονες (ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, ΣΕΡΑΦΕΙΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ), την εξέλιξη των προτάσεων από τους πολίτες.
  • Υποστηρίζουν οικονομικά και συμβουλευτικά την υλοποίηση των επιλεγμένων παρεμβάσεων, οι οποίες υιοθετούνται, προστατεύονται και συντηρούνται από την τοπική κοινότητα.
  • Στοχεύουν στην ανάδειξη γωνιών της πόλης, στην τόνωση εγκαταλελειμμένων σημείων και στην ενεργοποίηση ή την ενίσχυση της χρήσης του δημόσιου χώρου στις γειτονιές της Αθήνας.
  • Ενθαρρύνουν τη συνεργασία πολιτών και του Δήμου για τη συν-δημιουργία της ταυτότητας της πόλης.

Το γλωσσάρι του προγράμματος 

Αστικός Βελονισμός

Η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι ήπιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας μπορούν να έχουν στοχευμένο αποτέλεσμα στη λειτουργικότητα και στην εικόνα της πόλης και αντίκτυπο στον αστικό ιστό.

Συν-δημιουργία του δημόσιου χώρου  

Η συνεργατική πρακτική που φέρνει κοντά κατοίκους, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες σε έναν νέο, πιο αποτελεσματικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τον δημόσιο χώρο.

Ανοιχτός Διάλογος

Το μέσο έκφρασης και επικοινωνίας που εξασφαλίζει την ενεργητική παρουσία και συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Συμμετοχική Διαδικασία

Η μεθοδολογία που συνδέεται με τον συμμετοχικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Το This is Athens, πέρα από τη διαδικτυακή του υπόσταση ως επίσημος οδηγός πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης, υπογράφει εμβληματικά και εξωστρεφή αναπτυξιακά έργα που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αθήνας, με στόχο την προώθηση της ταυτότητάς της.  Μεταξύ άλλων, έχει υπογράψει την καμπάνια για την προσέλκυση επισκεπτών («One City Never Ending Stories») και την καμπάνια που προέτρεπε τους κατοίκους να χαρούν την πόλη («Η Αθήνα είναι η δική σου σκηνή. Βγαίνεις»).

Leave a Comment